Organi SSIN Ankaran

V skladu s svojim statutom skupnost SSIN Ankaran sestavljajo naslednji organi:
- Svet,
- predsednik Sveta,
- Nadzorni odbor.

Posodobitev: november 2022

Lokalne volitve 2022, ki so predvidele tudi volitve v Svetu SSIN Ankaran, niso prinesle sprememb v njegovi sestavi. Ponovno je bilo namreč izvoljenih edinih pet kandidatov za prav toliko mest v vrhovnem organu občinske SSIN. V mandatu 2022-2026 bodo Svet sestavljali Linda Rotter, Maia Nerina Bertoch, Danijela Pirš, Sergio Angelini in Franko Železnjak.


Svet, ki je najvišji odbor skupnosti SSIN Ankaran, za mandat med leti 2018 in 2022 sestavljajo naslednji člani: Linda Rotter, Maia Nerina Bertoch, Danijela Pirš, Sergio Angelini in Franko Železnjak, ki so funkcijo predsednika dodelili Lindi Rotter.

Predstavitev članov Sveta SSIN Ankaran za mandat med leti 2018-2022

Franco Železnjak, rojen leta 1948, je tipičen upokojenec, ki vedno pozorno spremlja potek del v svojem kraju in rad poklepeta ter se nasmeje z mimoidočimi. Njegov najljubši prostor je glavni trg, kjer se sprehaja z vedno pripravljeno šalo.

Linda Rotter, ki je iz Strunjana prišla leta 2008, se je takoj aktivno vključila v razvoj občine in italijanske skupnosti na tem področju. Meni, da sta sodelovanje in dialog osnovni izhodišči za razvoj Italijanske narodne skupnosti na tem področju.

Maia Nerina Bertoch, ki že od nekdaj živi v Ankaranu, že od samega začetka Italijanski narodni skupnosti v Ankaranu prispeva svoj umetniški talent. Ljubiteljica psov je vedno pripravljena najti pozitivne strani v vsaki stvari in predvsem v slehernem človeku.

Sergio Angelini, rojen leta 1969, se ponaša z enim od izvirnih ankaranskih priimkov. Zanesljiv delavec, resda nekoliko molčeč, a vedno pripravljen sprejeti nove zamisli pri ohranjanju izročila.

Danijela Pirš se je rodila v Piranu, kjer je tudi odraščala, nato pa se je odločila, da si bo družino ustvarila v Ankaranu, v zdravem in pristnem okolju. Kot učiteljica in zaprisežena športnica si prizadeva vzpostaviti inovativno sinergijo med izobraževanjem in ohranjanjem kulture in jezika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na SSIN Ankaran je: Lara Može (05/6653-090, lara.moze@can-ancarano.si)