Skupnost Italijanov Ankaranu je svobodno samostojno združenje fizičnih oseb, ki si prizadevajo za ohranjanje, varstvo in razvoj italijanske kulture in jezika, posebna pozornost pa je namenjena varstvu italijanske narodne identitete.

Skupnost Italijanov Ankaran deluje z namenom uveljavljanja individualnih in kolektivnih pravic ter interesov članov na področju italijanskega jezika in kulture, športa in rekreacije, vzgoje in izobraževanja, založništva, gospodarstva in družbenega sektorja, z namenom ohranjanja, varovanja, razvijanja in promoviranja italijanske narodne identitete.

V ta namen Skupnost Italijanov Ankaran promovira in organizira prireditve, uresničuje projekte ter spodbuja sodelovanje članov. Spremlja in spodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja v ustanovah italijanske narodne skupnosti ter strmi k razvoju stikov z matičnim narodom ter s pripadniki narodnostnih skupnosti v drugih državah.

Skupnost Italijanov Ankaran je mlada organizacija in se je zato pripravljena od drugih učiti ter poslušati vsako pobudo svojih članov.