Čeprav gre za dokaj mlado organizacijo, je SSIN Ankaran pri svojem delovanju in izvajanju dejavnosti, predvidenih z zakonodajnimi akti, že dosegla pomembne rezultate.

Glavni cilji, ki jih je dosegla SSIN, so naslednji:
- pridobitev prostorov za izvajanje svojih dejavnosti,
- vzpostavitev dokaj stabilnega financiranja,
- ustanovitev ankaranske enote otroškega vrtca Delfino blu v veselem, mirnem okolju, v neposredni bližini številnih zelenih površin,
- stalno sodelovanje z lokalno oblastjo ter z organi italijanske narodne skupnosti,
- občinsko glasilo, katerega vsebina je v celoti objavljena v dveh jezikih in ki se uporablja tako za obveščanje o dejavnostih italijanske narodne skupnosti kot za objavljanje intervjujev v istrobeneškem narečju, s čimer posebnosti našega narečja postanejo dostopne vsem prebivalcem,
- poletno varstvo za otroke, tudi v italijanskem jeziku.

Načrtov za prihodnost nam ne manjka in veliko je še treba postoriti. Temelji za doseganje naših ciljev so bili položeni, sedaj pa je potrebno veliko dobre volje, profesionalnega odnosa in pripravljenosti za sinergično delovanje in različne oblike sodelovanj.